BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ. Wielobranżowy projekt budowlany budynku z inrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Architektura w nawiązaniu do otaczającej zabudowy oraz zasad kształtowania zabudowy na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy. Budynek rozdzielony na cztery segmenty użytkowe. Inwestycja zlokalizowana w Krakowie przy ul. Rącznej    

Powierzchnia zabudowy zespołu      1000,00 m2
Powierzchnia całkowita zespołu      3000,00 m2
Powierzchnia użytkowa zespołu      2700,00 m2
Kubatura zespołu                             7 500,00m3
Wysokość budynku                         12,00 m
Liczba kondygnacji                         3 kondygnacje nadziemne