BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z BASENEM REKREACYJNYM I BUDYNKIEM GOSPODARCZYM wraz z infrastrukturą techniczną. Budynek zlokalizowany w Młoszowej  przy ul. Krakowskiej. Architektura w nawiązaniu do otaczającej zabudowy oraz zapisów ustaleń mieszcowego planu zagospodaarowania przestrzennego. Poziom parteru rozdzielony dwoma segmentami użytkowymi przekryty płytą tarasową zieloną. Budenek z zabudową towarzyszącą zlokalizowany na stoku w pobliżu parku Florkiewiczów. Dach budynku stanowi taras rekreacyjny z widokiem na panoramę puszczy Dulowskiej.

Powierzchnia zabudowy zespołu      100,00 m2
Powierzchnia całkowita zespołu      200,00 m2
Powierzchnia użytkowa zespołu      150,00 m2
Kubatura zespołu                             450m3
Wysokość budynku                         3,50 m
Liczba kondygnacji                         1 kondygnacje nadziemne