Stadnina koni wraz z czci usugow i mieszakln - wielofunkcyjna przestrze uytkowa zlokalizowana w Babicach (k. Chrzanowa). Architektura w nawizaniu do lokalnego wizerunku rualistycznego. W zakresie gospodarstwa przewidziano stadnin w dwch segmentach przeznaczona na chw 48 DJP. Ujedzalni krytej i otwartej oraz budynek agroturystyczne. Penobranowy projekt z infrastruktur techniczn i drogow.

Powierzchnia zabudowy zespou cznie 5500,00 m2
Powierzchnia cakowita zespou 6500,00 m2
Powierzchnia uytkowa zespou 6500,00 m2
Kubatura zespou 33 000,00 m3
Wysoko budynku do 11,00 m
Liczba kondygnacji 2 kondygnacje nadziemne