BUDYNEK USŁUGOWO HANDLOWY? WIELOBRANŻOWY PROJEKT budowy budynku staowiącego siedzibę firmy Telkom System wraz z infrastrukturą techniczną. Budynek zlokalizowany w Będzinie  przy ul. Małachowskiego. Architektura w nawiązaniu do otaczającej ? historycznej zabudowy centrum Będzina. W czterech kondygnacjach nadziemnych zaprogramowano przestrzeń użytkową.

Powierzchnia zabudowy zespołu      610,00 m2
Powierzchnia całkowita zespołu      1661,00 m2
Powierzchnia użytkowa zespołu      1066,00 m2
Kubatura zespołu                           6 330m3
Wysokość budynku                         18,50 m
Liczba kondygnacji                         4 kondygnacje nadziemne + antresola