Ostrowiecki Browar Kultury - wielofunkcyjny ośrodek kulturalny mieszczący biuro wystaw artystycznych, bibliotekę publiczną, wideotekę, kino, kawiarnie oraz Miejskie Centrum Kultury pozwalające zaspokoić w jednym miejscu różnorakie potrzeby kulturalne dla całej rodziny. Wspóczesne centrum kultury stworzy warunki dla twórców artystycznych, umożliwi rozwijanie zainteresowań i telentów szerokich potrzeb kulturalnych wspólnoty lokalnej. Ostrowiecki browar kultury winien nieść multimedialny i interaktywny przekaz wartości kulturowo ? oświatowych wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Przyjmując rozwiązania przestrzenne inwestycja powinna podkreślać jej prestiż z racji lokalizacji i pełnionej funkcji w mieście.

Powierzchnia zabudowy zespołu      8 481,00 m2
Powierzchnia całkowita zespołu     26 448,00 m2
Powierzchnia użytkowa zespołu     18 741,20 m2
Kubatura zespołu                           92 568,50 m3
Wysokość budynku                         18,70 m
Liczba kondygnacji                         2 kodygnacje podziemne, 4 kondygnacje nadziemne