Praca koncepcyjna budynku administracyjno produkcyjnego przy ul. Chorzowskiej w Katowicach - siedziba firmy. Architektura budynku nawizuje do poruszenia obrazu osb ? poztrzegajcych z ruchu komunikacyjnego ul. Chorzowskiej. Nadto kibicznie nawizuje do geometrii drogowych obiektw inynierskich.

Powierzchnia zabudowy zespou 12 500,00 m2
Powierzchnia uytkowa zespou 20 000,00 m2
Kubatura zespou 98 000,00 m3
Wysoko budynku 15,00 m
Liczba kondygnacji 2- 3 kondygnacje nadziemne administracja, 1 kodygnacja strefa produkcyjna